Jak si zajistit klidné stárnutí

Říká se, že vše je v hlavě a v podstatě to tak je. Mozek je nejdůležitější orgán v těle. Mozek je tím, co dělá vás vámi, tvoří vaši osobnost. Mozkem ovládáte celý zbytek vašeho těla. Mnoho lidí se zaměřuje pouze na to, jak stárnou fyzicky. Sledují přibývající vrásky, pigmentové skvrny či přibývající šedivé vlasy. Je důležité také nezapomenout při stárnutí na nejdůležitější část těla – náš mozek. Jak zajistit, aby mozek stárnul, co nejpomaleji a vy si udrželi, co nejdéle bystrou mysl. Zkuste naše čtyři tipy u kterých bylo prokázáno, že pozitivně ovlivňují stárnutí mozku.

Mentální cvičení

Mantální cvičení neznamená nutně každodenní luštění křížovek nebo sudoku nebo procvičování se v programech, které jsou k tomu určené. Dělejte jednoduše, co vás napadne. To zahrnuje i věci, jako je čtení knih, účast na přednáškách, řešení hádanek, nebo se neučte hrát novou hru. Většina literatury souhlasí s tím, že výzva pro váš mozek tím, že se učí nové věci, je výhodnější než pouhé opakování „mozkových cvičení“, které už zná.

Socializujte se

Sociální spojení jsou důležitá z různých důvodů. Zabraňují osamělosti a sociální izolaci, mimo jiné snižují depresi. Vědci se však také shodují na tom, že sociální vztahy jsou důležitým způsobem, jak snížit riziko demence. To může být způsobeno tím, že přátelé při konverzaci často napadají naši mysl. Mohou se nás zeptat na promyšlené otázky nebo navrhnout nové nápady. Toto snížené riziko může také pocházet ze sníženého stresu a pozitivních emocí, které vyplývají ze smysluplných sociálních interakcí. Jedna studie zjistila, že starší ženy s velkými sociálními žitím jsou o 26% méně náchylné k rozvoji demence ve srovnání s jejich méně sociálními protějšky. Zdá se tedy, že sociální spojení mohou mít na náš mozek ochranný účinek.

Buďte fyzicky aktivní

Existuje nespočet článků, které ukazují, že fyzické cvičení je dobré pro mnoho aspektů našeho zdraví, včetně našich mozků. Tělesné cvičení rozproudí vaši a snižuje riziko hypertenze, diabetu a vysokého cholesterolu – to vše jsou rizikové faktory demence. Pokud tedy můžeme tyto rizikové faktory pro demenci snížit, můžeme také snížit pravděpodobnost vzniku samotné demence.

Buďte kreativní

Vyjadřujte svou aktivitu, nálady nebo pocity kreativně – tancem, malováním, hraním na hudební nástroje nebo keramikou. Možností je mnoho a fantazii se meze nekladou. Výtvarné umění je jedinečné, protože zahrnuje mnoho částí mozku spárovaných s fyzickým pohybem. Nejen, že člověk musí myslet kreativně, ale musí zároveň tyto myšlenky překládat do tahů štětce nebo tanečních kroků. Umění často evokuje silné vzpomínky. Například, většina lidí má oblíbené písně, které jim připomínají mládí nebo obrazy, které jim připomínají dovolenou s rodinou. Jedna studie zjistila, že starší osoby, které se pravidelně zabývají uměleckými činnostmi, jako je malba, mají o 76% menší šanci na rozvoj kognitivních poruch.